Údržba jeřábů

K našim speciálním oblastem patří údržba jeřábů podle všech předpisů a směrnic. Provádíme modernizace, rekonstrukce, servis a údržbu jeřábové techniky, školící činnosti, inspekce, revize, posouzení a odborné posudky. Nezáleží na tom, zda se jedná o zkoušku (prohlídku) pohonů, nosných lan nebo jeřábových drah. 

Opravujeme a obnovujeme dobře zavedené modely jeřábů tak, aby odpovídaly poslednímu stavu techniky. Provádíme odhady hodnoty jeřábu a výpočty dob zbytkové životnosti.

Vyvinuli jsme a dále vyvíjíme sady k přestrojení jeřábů se stykačovým ovládáním na jeřáby ovládané pomocí měničů frekvence. Vyvinuli jsme rovnež externí systém kontroly přetížení vhodný k dodatečnému vybavení. Oba systémy lze použít pro všechny jeřáby na trhu se stykačovým ovládáním. Jeřáby lze rovnež dovybavit plně elektronickým omezením pracovního pásma.